Listopadowy Łamacz Głowy

Jak co roku w listopadzie zachęcam do rozwiązywania łamigłówek logicznych! Przez cały miesiąc na stronie internetowej szkoły będę zamieszczać listy zadań. Rozwiązania przesyłajcie na adres anngrab67@eszkola.opolskie.pl
w wyznaczonym terminie. Osoba, która uzyska największą liczbę punktów otrzyma ocenę celującą z matematyki z wagą 6, dwa kolejne wyniki zostaną nagrodzone oceną celującą
z wagą 4.  

Warto wysilić swój umysł, warto ćwiczyć logiczne myślenie!