LISTOPADOWY ŁAMACZ GŁOWY – Lista 1

Jak co roku w listopadzie zachęcam Was do rozwiązywania łamigłówek logicznych! Przez cały miesiąc na stronie internetowej szkoły będę zamieszczać listy zadań. Rozwiązania przesyłajcie na adres

anngrab67@eszkola.opolskie.pl w wyznaczonym terminie. Osoba, która uzyska największą liczbę punktów otrzyma ocenę celującą z matematyki z wagą 6, dwa kolejne wyniki zostaną nagrodzone oceną celującą z wagą 4.

Warto wysilić swój umysł, warto ćwiczyć logiczne myślenie!

Anna Grabowiecka