Narodowe Święto Konstytucji 3 Maja

Wiwat maj, trzeci maj, dla Polaków błogi raj!

Tzw. Konstytucja 3 Maja została podpisana ponad 200 lat temu. Polski rząd podkreśla, że mimo to dokument ten „nadal niesie wiele uniwersalnych przesłań i jest wzorem konsensusu między zwaśnionymi politycznymi stronami”.

Jej twórcy wykazali się wyobraźnią oraz długofalowym myśleniem i działaniem dla dobra kraju. Konstytucja 3 Maja była silnym impulsem pobudzającym społeczną świadomość potrzeby zmian w funkcjonowania państwa, dawała też nadzieję na reformy. Konstytucja była cywilizacyjnym osiągnięciem obywateli Rzeczpospolitej Obojga Narodów, ważną kartą wspólnej historii Polski i Litwy. Stała się też wzorem dla innych państw