Pielgrzymka maturzystów – 28 kwietnia

Po dwuletniej przerwie powróciliśmy do tradycji wcześniejszych lat, zgodnie z którą maturzyści wybrali się na pielgrzymkę do Częstochowy. Po przyjeździe nasza grupa przeszła Drogę Światła idąc wzdłuż historycznych wałów otaczających klasztor na Jasnej Górze, a po niej udaliśmy się przed Obraz Matki Bożej Jasnogórskiej, gdzie każdy mógł powierzyć wszystkie własne oraz wspólne intencje. Nie zabrakło też czasu na zwiedzanie i regenerację. Zwieńczeniem całości programu była Msza Święta odprawiona dla naszej grupy w bocznej kaplicy. Wróciliśmy do Nysy w dobrym nastroju późnym popołudniem. Mamy nadzieję na kontynuację tej pielgrzymkowej tradycji w następnych latach, tym bardziej, że maturzystom towarzyszyli przedstawiciele młodszych klas, którzy tę tradycję będą mogli podtrzymać.