Nasi Mistrzowie Informatyczni

W bieżącym roku szkolnym nauczycie ZSiPO Piotr Razik i Piotr Migus wzięli udział w dwusemestralnym szkoleniu w ramach trzeciej edycji programu: Centrum Mistrzostwa Informatycznego. Przyznany grant pozwolił na organizację dwóch kółek programistycznych i pozyskanie sprzętu. W roku szkolnym 2022/23 zajęcia będą kontynuowane w formie koła: algorytmicznego i robotycznego.