Projekt z Martyniką

Mijający rok szkolny był okazją dla uczniów klas pierwszych językowo – geograficznych do rozwijania swoich umiejętności językowych poprzez udział w międzynarodowym programie eTwinning Co by było, gdyby temperatura wzrosła o 4°C? Naszym partnerem w projekcie była szkoła oddalona od nas o prawie osiem tysięcy kilometrów, bo aż z Martyniki. Pomimo tej odległości, projekt tętnił życiem dzięki wykorzystaniu nowoczesnych technologii umożliwiających nam komunikację.

Na początku uczniowie poznawali się korespondując za pomocą platformy eTwinning, następnie w międzynarodowych zespołach przygotowywali informacje o swoich szkołach i miejscach zamieszkania za pomocą aplikacji Wakelet. Podczas spotkań online mieli okazję porozmawiać ze swoimi rówieśnikami, chociaż ta część projektu była dla nas wyjątkowym wyzwaniem. Kiedy my zasiadaliśmy do komputerów o 13:30, na Martynice była dopiero 7:30 i uczniowie właśnie zaczynali lekcje. W trakcie tych spotkań uczniowie pracowali nad tematyką projektu, czyli kwestią zmian klimatu, które widoczne są w ich własnym otoczeniu. Wykorzystywali do tego aplikację Jamboard, dzięki której pomimo odległości mogli jednocześnie pracować na tym samym pliku.

1 czerwca zorganizowaliśmy w naszej szkole podsumowanie projektu, podczas którego uczniowie wymienionych dwóch klas, z wykorzystaniem różnych form i narzędzi, odpowiadali na pytanie postawione w tytule projektu, dotyczące ewentualnych skutków dalszego ocieplenia atmosfery. Powstały filmy, podcast, prezentacje, plakaty i wywiad, a wszystko to w języku angielskim. Następnie uczniowie prezentowali swoje prace w auli, po czym obejrzeli film o przewidywanych dalszych konsekwencjach zmian klimatu, który był punktem wyjścia do dyskusji na ten sam temat. Udział w tym wydarzeniu, a także w całym projekcie, mamy nadzieję nie tylko pomógł uczniom w doskonaleniu swoich umiejętności posługiwania się językiem angielskim w praktyce, ale też wpłynął na ich wrażliwość na kwestie ochrony środowiska, poszerzył ich wiedzę na ten temat, rozwinął umiejętności posługiwania się technologią komputerową, czy wzmocnił umiejętność pracy w zespole.

Wszystkim uczestnikom projektu dziękujemy za zaangażowanie.

Lucyna Bagrowska-Feige

Jolanta Wawrzyniak-Rószczka