Ślubowanie klasy 1 OPW

Ślubowanie klasy 1 OPW (Oddział Przygotowania Wojskowego). Dziękujemy za obecność panom ppłk A. Mudrak i kpt. M. Blicharz (Wojskowe Centrum Rekrutacji w Brzegu), K. Darowski Naczelnik Wydziału Edukacji i Kultury Starostwa Powiatowego w Nysie oraz młodzieży ZSiPO.