How to select the right educational institutions for your higher education

✅✅ Uczniowie klas trzecich i czwartych technikum i LO uczestniczyli 22.02.24 w lekcjach języka angielskiego przeprowadzonych przez wykładowców Wydziału Neofilologii Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Nysie.

✅✅ Prof. dr hab. Łukasz Grabowski poprowadził zajęcia na temat technologii komputerowych w tłumaczeniach, a dr Pradeep Kumar na temat wyboru dalszej ścieżki kształcenia (How to select the right educational institutions for your higher education). Zajęcia zostały przeprowadzone w języku angielskim.