Projekt „Wsparcie rozwoju nowoczesnego kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie”

✅✅ Realizując projekt „Wsparcie rozwoju nowoczesnego kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie”, 21.02.24 byliśmy organizatorami konferencji edukacyjnej nt. zmiany roli miast w XXI w. i inteligentnych miast (smart cities).

✅✅ Prelekcje wygłosiły: dr S. Baraniewicz-Kotasińska (UO) i dr inż. architekt Agata Pięt (PANS Nysa).

✅✅ Uczestnikami byli dyrektorzy nyskich szkół, doradcy zawodowi, uczniowie i studenci, a także dyrektorzy i pracownicy instytucji edukacyjnych i związanych z życiem zawodowym.

✅✅ W konferencji m.in. udział wzięli: A. Konopka Członek Zarządu Województwa Opolskiego, A. Kruczkiewicz Starosta Nyski, A. Zapała Wicekurator Oświaty, K. Darowski Naczelnik Wydziału Edukacji i Kultury Starostwa Powiatowego w Nysie, prof. M. Kłosowski prorektor ds. studenckich i dydaktyki PANS w Nysie, M. Kalski dyr. Wojewódzkiego Urzędu Pracy, T. Wróbel dyr. Powiatowego Urzędu Pracy, I. Podolak dyr. Opolskie Centrum Edukacji.

Bardzo gorąco dziękuję pracownikom ZSiPO za pomoc w organizacji tego przedsięwzięcia, a w szczególności uczennicom i uczniom technik żywienia i usług gastronomicznych i technik informatyk👏👏