Wszystkie dzieci zbierają elektrośmieci – proszę składać elektrośmieci na nowym skrzydle przy ławkach

Celem akcji jest podniesienie świadomości ekologicznej wśród dzieci i młodzieży oraz zwrócenie uwagi na prawidłowe gospodarowanie odpadami. W zamian za przyniesiony zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny szkoła otrzyma bon, który wykorzysta na nagrody rzeczowe w postaci materiałów biurowych.

Jedynym warunkiem jest mobilizacja do działania, porządki domowe i chęci!

Do akcji szkolnej mogą przyłączyć się również firmy i instytucje, które oddadzą zużyty sprzęt na rzecz wybranej szkoły.

„IM WIĘCEJ SPRZĘTU UZBIERAMY, TYM WYŻSZY BON OTRZYMAMY!’’

TERMIN AKCJI: do 11.03

MIEJSCE ZBIÓRKI: sala 200

Sprawdź co możesz zutylizować